Lokalmatprodusent?

Møt forberedt til morgendagen!

HÅNDFAST & FORNUFTIG
Vi bistår lokalmatprodusenter med
alle slags små og store utfordringer
og spørsmål.

ALT PÅ ETT FAT
 Ett kontaktpunkt
for å få all hjelpen du trenger
på veien til markedet

MATNYTTIG & GJENNOMFØRBART
Våre kompetente hjelpere har lang, praktisk erfaring fra sine fagområder innenfor matbransjen.

Med Salgslagets kurs og andre tjenester får du et solid grunnlag og utgangspunkt
for å gå med overskudd, leve av det du jobber med og ha et godt liv.

Les hva våre kunder sier om oss

«Vi har hatt et godt samarbeid med Frode Kristensen i snart 20 år, nå også i Salgslaget. Få mennesker besitter en slik kunnskap om alt som har med mat, produksjon, økonomi, logistikk, salgskanaler mv for lokalmat  som nettopp Frode.Hans nettverk innenfor segmentet er helt unikt. Jeg har ennå ikke møtt et fagområde der Frode ikke kjenner ressurspersoner som også kan spørres. Når vi tar kontakt, er han alltid på «nett». Svarer raskt opp og har en serviceinnstilling som er fantastisk. Ispedd mye godt humør, gjør dette samarbeidet og kontakten til en stor glede».

Takk for godt samarbeid de siste årene, for veilederen «veien til markedet», og dine gode råd i henhold til logistikk, taktikk og hva man ikke skal godta inn mot dagligvaremarkedet. Vi unngikk en del lange omveier ved vår kontakt med salgslaget, som forstår økonomisk status og mulighetsrommet til små og mellomstore virksomheter har. Deres inngående kunnskap og erfaringer om dagligvaremarkedet, logistikk, hylleplass og taktisk jobbing mot markedet er nøkkelkunnskap vi som bedrift hevet kompetansen vår betraktelig med igjennom deres tjenester.

L. Berg Sønner A/S
Foto: Emile Holba

KAAB bryggeri startet med « to tomme hender» inn i veien til markedet. Salgslaget sitt nybegynnerkurs i budsjett, kalkyler og veiledning/støtte i møte med grossister var av stor betydning i starten. 

Verktøyene og dialogen med Salgslaget har vært støttende og nyttig i vekstfasene til bryggeriet.

KAAB

Mitt råd: Ikkje riv deg i håret over alt du ikkje kan (endå) – gå på kurs! Dagens tema: kalkylar, pris og budsjett. Ekstremt viktig, men ein del av drifta eg følte meg mildt sagt vaklande på før i dag. 

No skal eg heim og rule Excel! Tusen takk til Frode Kristensen frå Salgslaget og Aud Slettehaug frå Kompetansenettverk Lokalmat Vest for i dag!

Vestavin


Da jeg tok kontakt med Salgslaget var det i hovedsak for å få en oversikt på hvor mye varene mine koster meg å lage, samt hva som er gunstig utpris. Det å prise egne varer syntes jeg var utrolig vanskelig. Jeg hadde regnet sånn ca hva ingrediensene i noen forskjellige varer kostet, men ellers var jeg helt blank. Var ganske redd for å miste kunder dersom prisen ble for høy. Jeg kommer fra en ikke altfor stor by, der mange mener mye om andre. Og et dårlig rykte ønsker man seg jo ikke. 

Heldigvis hjalp Frode og Viggo meg til å stå stødig i valg av utpris på mine varer. Kalkylene de satte opp er oversiktlige samt lette å jobbe med. Jeg bruker de fortsatt i fht prisstigningen av råvarer, men også når jeg lager nye produkter. Det er ganske trygt å kunne prise egne varer på et tydelig grunnlag. Utover selve kalkylene var de veldig støttende og viste stor respekt for meg og min bedrift. Jeg følte meg ivaretatt hele tiden. Jeg anbefaler Salgslaget på det varmeste! 

Dalen Lefsebakeri

Foto: Kari Sand.

 

Salgslaget har bidratt med foredragsholdere til flere kurs og webinarer for medlemmer i Bondens marked. Kursene har fått meget gode tilbakemeldinger. Godt faglig nivå, god formidlingsevne og medlemmene kunne få svar på alle sine spørsmål. 

Salgslaget skreddersydde opplegget til målgruppen, og hadde tett dialog med oss i hele prosessen. Våre medlemmer er en krevende målgruppe å holde kurs for. De ønsker maksimalt faglig utbytte på kortest mulig tid, og det praktiske og anvendbare utbyttet må være tydelig samtidig som det teoretiske må være med. Salgslaget leverte meget godt på oppdragene.

Bondens marked

Vi ble kjent med Frode og Salgslaget gjennom mentorordningen til Innovasjon Norge og har hatt god nytte av dette samarbeidet. Vi driver et gårdsysteri, har nettopp gjennomført et generasjonsskifte, og nå skal påtroppende generasjon i gang med gjennomføre sine fremtidsplaner for gården og ysteriet vårt. I en slik prosess er det lett å tenke mange tanker, men disse trenger å utfordres og og formes til konkrete tiltak hvis man skal oppnå de målene og ønskene man har. Det er nettopp i denne fasen vi har hatt god nytte av samarbeidet med Salgslaget. Vi har blitt kjent med Frode som en frittalende mann som kjenner vår bransje godt. I tillegg kommer han fra et helt annet miljø enn det miljøet vår hverdag foregår i. Summen av disse faktorene gjør at vi har fått veldig god sparring på det tankegodset vi har presentert for Frode, og vi har dermed fått landet noen gode veivalg og identifisert en del tiltak som trengs for å nå våre mål. I dette arbeidet har vi også fått mulighet til å koble på spesifikk fagkompetanse som har vært til god hjelp for å kvalitetssikre det arbeidet vi allerede har gjort, som for eksempel kalkyler.

Eggen Gardsysteri AS

Kurs

Her er en liste over mange av våre populære kurs

Logistikk er hele vare- og informasjonsstrømmen for din bedrift. Lær hva riktig logistikk skal koste, om produktmerking, ulike salgskanaler og hylleadministrasjon.

Økonomistyring sikrer lønnsomhet. Sett riktige priser, bruk rabatter lønnsomt og unngå å selge til kunder som gir tap.  

Her finner du hele kurslisten:

Om oss

Hør vår historie

Salgslaget AS ble etablert av Frode Kristensen i 2018 som et nettverk av dyktige samarbeidspartnere med bred
kompetanse og erfaring fra hele verdikjeden, som samtidig er bransjekolleger og personlige venner av
Kristensen. Salgslaget er således et profesjonelt og samkjørt «alt-på-ett-sted» nettverk for kommersielle
tjenester til produsenter av lokale mat- og drikkespesialiteter. Alle samarbeidspartnerne har «gått opp
løypa» flere ganger tidligere og vi kjenner både «fellene» og mulighetene i markedet. Det betyr at du
slipper å betale for at vi skal gjøre oss kjent i «ukjent terreng» før vi kan jobbe der. Derfor kan vi forsikre
oppdragsgiverne om gode og målbare resultater av et samarbeid.