Annonser
Galåvolden Mydland Holm Gård Kveldemølle

Salgslagets arbeidsmodell

Lokalmatprodusenter støter på mange «gode hjelpere» som mener de kan fortelle deg som produsent hva du bør gjøre. Men ikke alle kan vise hvordan du skal jobbe for å nå målet. Og enda færre kan følge produsenten hele veien frem til jobben er gjort. Kanskje har de aldri jobbet med sakene selv hvis du spør dem. Men det har vi i Salgslaget gjort, vi kan sakene, derfor vet vi hva vi snakker om og derfor leverer vi løsninger som fungerer.

Vårt fokus er å bedre produsentenes lønnsomhet og vi jobber i fire retninger – produsentenes inntekter skal opp, utgiftene ned, den gode historien skal ut og produsentens produkter skal inn i markedet.

Konseptet

Salgslagets konsept er det kinesiske ordtaket: «Gi en mann en fisk, og han blir mett hele dagen. Lær en mann å fiske, og han blir mett hele livet.» Vår modell er ganske enkelt å analysere status, finne eller skape forbedringsmuligheter og deretter sørge for at du som er produsent kan utnytte dem til ditt eget beste. Hos noen produsenter ligger løsningen i kortsiktige initiativ og tiltak, for andre er det mellom- og langsiktige aktiviteter mens noen ønsker hjelp til å utforme den strategiske retningen og tilhørende elementer.

Deltakelse på et kurs eller en besøksdag er ofte et første skritt for i samarbeidet mellom en produsent og Salgslaget. Hos nye kunder er det Frode Kristensen som gjennomfører besøksdagen,  en dag med resultatgaranti! Der gjennomgås dagens driftsopplegg med mål å finne frem til alle områder og elementer som kan forbedres i en av de fire retningene som er nevnt under punktet om arbeidsmodell ovenfor. 

For et definert oppdrag setter vi sammen laget slik at vi til enhver tid jobber optimalt, og slik at du som oppdragsgiver nyter godt av alle synergiene i lagarbeidet. Som oppdragsgiver vet du til enhver tid hvem som jobber i teamet ditt, og du forholder deg til din kontaktperson i Salgslaget. Det gjør det hele enkelt, effektivt, kostnadsbesparende og resultatrettet.

En enkeltprodusent eller et produsentnettverk kan få hjelp til alt fra grunnleggende opplæring og trening, ulike sjekksystemer for å sikre effektiv drift eller en full gjennomgang av hele virksomheten og utvikling av strategien fremover. Vi jobber med både operative, taktiske og strategiske tjenester, og metodene spenner bredt. 

Vi i Salgslaget har kompetanse om produsentenes utfordringer og konsekvensen av dem. Og vi jobber frem løsninger som ganske umiddelbart kan tas i bruk. Som oppdragsgiver kan du velge blant flere arbeidsmetoder, hver for seg eller i kombinasjon, innenfor alle kompetansetjenester som vi tilbyr. 

Det er forskjeller i tid og varighet for tjenestene:

  • Telefonmøte for mindre saker og strakstiltak: Inntil 1 time
  • Kort møte på nett eller fysisk møte: 1-4 timer
  • Halv besøksdag: 4 timer
  • Hel besøksdag: 8 timer
  • Sparringavtale: Forhåndsavtalt antall timer pr måned eller år
  • Korttidsengasjement: Etter avtale
  • Prosjekt: Etter avtale
  • Analyser: Etter avtale
  • Kurs, treningssamlinger og workshops: Påmelding

Gjennom vårt nettverk gis det også mange muligheter for å kople deg som produsent direkte til interesserte kunder. Og for interesserte innkjøpere kan vi også finne aktuelle produsenter, kvalitetssikre disse og gjøre tilsvarende kopling.

Nyhetsbrevet LokalMatnyttig

Få med deg bransjenyheter, nytt om kursene og annen aktuell informasjon fra Salgslaget AS. Du kan når som helst avslutte abonnementet dersom du ønsker det.

Meld deg på nyhetsbrevet