Annonser
Galåvolden Mydland Holm Gård Kveldemølle

Kundene

Eggen Gardsysteri AS
Vi driver et gårdsysteri, har nettopp gjennomført et generasjonsskifte. Vi har fått veldig god sparring på det tankegodset vi har presentert, og vi har dermed fått landet noen gode veivalg og identifisert en del tiltak som trengs for å nå våre mål. 

Marius Eggen


Bondens marked Norge
Salgslaget har bidratt med foredragsholdere til flere kurs og webinarer for medlemmer i Bondens marked. Salgslaget skreddersydde opplegget til målgruppen, og hadde tett dialog med oss i hele prosessen. Våre medlemmer ønsker maksimalt faglig utbytte på kortest mulig tid. Salgslaget leverte meget godt på oppdragene.

Randi Ledaal Gjertsen


Dalen lefsebakeri
Å prise egne varer syntes jeg var utrolig vanskelig. Jeg hadde regnet sånn ca hva ingrediensene i noen forskjellige varer kostet, men ellers var jeg helt blank. Var ganske redd for å miste kunder dersom prisen ble for høy. Salgslagets hjalp meg til å stå stødig i valg av utpris på mine varer; jeg følte meg ivaretatt hele tiden.  

Laila Ravndal


KAAB bryggeri
KAAB bryggeri startet med «to tomme hender» inn i veien til markedet. Salgslages nybegynnerkurs i budsjett, kalkyler og veiledning/støtte i møte med grossister var av stor betydning i starten.  Verktøyene og dialogen med Salgslaget har vært støttende og nyttig i vekstfasene til bryggeriet.

Kristine Bakken


Berg Seafood AS
Takk for godt samarbeid de siste årene, for veilederen «veien til markedet», og gode råd i henhold til logistikk, taktikk og hva man ikke skal godta inn mot dagligvaremarkedet. Vi unngikk en del lange omveier ved vår kontakt med Salgslaget som forstår økonomisk status og mulighetsrommet til små og mellomstore virksomheter.

Jonas Walsøe


Holm Gård AS og Kvelde Mølle AS
Vi har hatt et godt samarbeid med Frode Kristensen i snart 20 år, nå også i Salgslaget. Hans nettverk innenfor segmentet er helt unikt. Jeg har ennå ikke møtt et fagområde der Frode ikke kjenner ressurspersoner som også kan spørres. Når vi tar kontakt, er han alltid på «nett».

Olaf Holm


Gangstad Gårdsysteri
Gangstad Gårdsysteri har flere ganger benyttet Frode Kristensen som sparringspartner og rådgiver gjennom besøksordningen via hans forrige arbeidsgiver. Kristensen sitter på en stor mengde kompetanse, og har et enormt kontaktnett. Han innehar også en stor porsjon humor, så slike møter blir aldri kjedelig

Astrid Aasen


LofotenMat
Frode var med oss da LofotenMat SA ble stiftet i 2007. Han bidro til at vi fant gode løsninger på uforutsette spørsmål både før og under stiftelsen. Etableringen ble en suksess og i dag har LofotenMat 110 andelseiere innen landbruk, sjømat og reiseliv i Lofoten.

Anne Karine Statle


Ostegården
Her på Ostegården har vi kjent og jobbet med Frode Kristensen fra vi startet opp. I mange anledninger har vi deltatt på seminar ol. hvor han har vært sentral.  Hans kunnskap har hjulpet oss å navigere i en ny hverdag.  Vi har nå blitt klar over mekanismene i markedet. Dette hjelper oss i kundekontakt og forhandlingene med grossister.

Jørn Hafslund


Vestavin
Mitt råd: Ikkje riv deg i håret over alt du ikkje kan (endå) – gå på kurs! 

Dagens tema: kalkylar, pris og budsjett. Ekstremt viktig, men ein del av drifta eg følte meg mildt sagt vaklande på før i dag. No skal eg heim og rule Excel! 

Tusen takk til Frode Kristensen frå Salgslaget og Aud Slettehaug frå Kompetansenettverk Lokalmat Vest.

Camilla Aasen


Livland Gård
Vi på Livland Gård har deltatt på flere kurs; kurset i prissetting var noe av det vi har hatt mest nytte av. Besøksordningen har også vært svært nyttig for oss. Spesielt når usikkerheten tar overhånd, og en kun har seg selv og de nærmeste å konferere med. Da er det godt å kunne få inn en «utenfra» som med kompetanse og erfaring kan bidra til at en kommer seg videre mot målet.

Roy Inge Eilertsen


Tingvollost
Tingvollost har samarbeidet med Frode Kristensen i over 15 år. Han har hjulpet oss med mye, spesielt vil jeg trekke fram det brede kontaktnettet hans – han kjenner veldig mange mennesker, og trenger man hjelp til noe har Frode alltid et tips til hvem man bør kontakte. Frode er en slik person vi liker å samarbeide med: Kunnskapsrik og direkte, du vet alltid hvor du har ham.

Kristin Waagen


Røyland Gård
Vi tok kontakt Med Froide Kristensen etter kurs for videre oppfølging og dagsbesøk. På dagsbesøket hjemme på gården hjalp Frode oss med å utvide horisonten, skape bredere nettverk og få troa på at dette er liv laga. Frodes bidrag var spesielt viktig for oss da vi startet med salg utover det regionale markedet.

Gunnar Sagstuen


Ottadalen Mølle
Ottadalen Mølle SA har samarbeidet med Frode sidan 2006. Han la grunnlaget for at vi fekk Spesialitetsmerket på produkta i 2009. Med sitt store nettverk og engasjement greide Frode å hjelpe oss inn i butikk og bakerikjedane. Vi ser fram til å fortsetja samarbeidet framover i Salgslaget AS.

Nils Fosstuen


Nyhetsbrevet LokalMatnyttig

Få med deg bransjenyheter, nytt om kursene og annen aktuell informasjon fra Salgslaget AS. Du kan når som helst avslutte abonnementet dersom du ønsker det.

Meld deg på nyhetsbrevet