Annonser
Galåvolden Mydland Holm Gård Kveldemølle

Kalkyler, budsjett, regnskap og Lean

For en produsent av lokalmat er det like viktig å ha økonomistyring som det å ha kontroll på kvaliteten. Den økonomiske styringen består av flere elementer og på kurset gjennomgår vi spesielt forkalkyler, kalkyler, budsjett, regnskap, etterkalkyler, prisstrategi og aktiv bruk av rabatter.

Små og mellomstore produsenter kan utvikle såkalt «prisfrykt» i sin kalkulering og prising. Dette betyr at man ikke tør å ta den prisen som er nødvendig for å dekke både egne faste og variable kostnader samt å tjene penger! Derfor er det avgjørende for produsenter å beherske de ulike kalkyletypene, å sette riktige priser og å forstå bruken av rabatter og den økonomiske konsekvensen av rabatter og bonuser.

Les mer om kurset i økonomistyring her under!

Effektiv bruk

I det daglige er effektiv bruk av priser og rabatter avgjørende for lønnsomheten. Også dette jobber vi mye med på kurset. Om du er produsent og selger til en grossist eller agent som ditt neste ledd i verdikjeden, må du følge nøye med på hvordan produktet prises videre av de påfølgende leddene. Svært ofte legger de på en prosentbasert margin, dvs at jo dyrere produktet er jo mer legger de på. Det betyr at deres fortjeneste øker også når produsenten må øke sin pris f eks som følge av kostnadsøkninger. Er det rimelig? 

På samme måte som produsenten lager produktkalkyler må det også lages kundekalkyler for å unngå at du selger til kunder som gir et netto tap når alle elementer tas med i regnestykket.


Lean

Et spesialemne innenfor økonomistyring er at produsenten kan få en innføring i Lean.

Betydningen av det engelske ordet «lean» er «slank». I økonomisk sammenheng betyr Lean at en foreslått endring skal gi kunden en merverdi i forhold til dagens opplegg, og med færre ressurser.Lean handler om å skape effektive arbeids- og informasjonsprosesser ved å ha fokus på det som skaper verdi for kunden og fjerne det som ikke gjør det.

Med Lean som tankesett har utallige bedrifter og organisasjoner realisert store gevinster i form av økt produktivitet, bedre kvalitet, bedre leverings-presisjon og bedre HMS-prestasjoner.

Lean er en videreføring av en filosofi som ble industrialisert og satt sammen i japansk bilindustri for over 50 år siden. Mangel på kvalifisert arbeidskraft gjorde det nødvendig å optimalisere arbeids-prosessene, og man begynte å fokusere på de aktivitetene som ga økt kundeverdi. Det ble observert at masseproduksjon resulterte i sløsing med tid, menneskelig innsats, plass, materialer og menneskelig potensiale. Den japanske motvekten til masseproduksjon danner grunnlaget for den filosofien vi i dag kaller Lean.

De siste årene har Lean gjort sitt inntog i mange ulike virksomheter og er antagelig den mest brukte tilnærmingen til forbedringsprosesser i organisasjoner i dag.

Implementering av Lean kan blant annet gi:

 • Økt lønnsomhet
 • Økt produktivitet
 • Effektivisering uten fokus på nedbemanning
 • Kontinuerlig læring
 • Større kundetilfredshet
 • Kvalitetssikring i alle ledd
 • Lavere operasjonelle kostnader
 • Forbedret arbeidsforhold for de ansatte
 • Redusert sykefravær
 • Redusert gjennomløpstid
 • Redusert lager

Og ikke minst fornøyde kunder og medarbeidere!

Innføringskurset kjøres sammen med Viggo Johannessen Han har inntil 2023 jobbet som Seniorrådgiver i Kiwa / Teknologisk Institutt. 


Nyhetsbrevet LokalMatnyttig

Få med deg bransjenyheter, nytt om kursene og annen aktuell informasjon fra Salgslaget AS. Du kan når som helst avslutte abonnementet dersom du ønsker det.

Meld deg på nyhetsbrevet