Annonser
Galåvolden Mydland Holm Gård Kveldemølle

Sjekkliste for urimelige grossistavtaler

Salgslaget får mange spørsmål fra produsenter, spørsmål av alle typer. I den siste tiden har spørsmålene dreid seg om ulike avtaler med grossister som flere produsenter føler seg mer eller mindre tvunget til å inngå.

Dels fordi det oppleves at kjedene anbefaler en slik løsning, dels fordi produsentene synes mye av bransjens systemer virker komplisert og krevende, at kjedeavtaler og salg oppleves som omfattende og vanskelig etc. Samtidig ser vi at flere produsenter undervurderer sin egen kompetanse og de muligheter de har til å forenkle og gjøre jobben selv. For det er fullt mulig!

Vi jobber med å finne ut hvilke anbefalinger kjedene reelt sett innestår for og grunnlaget for det. Vi vil melde tilbake om dette så snart vi har svarene. Så finnes det både gode opplæringsmuligheter og dyktige aktører som kan hjelpe produsentene med å håndtere og mestre alle bransjesystemene. Vi i Salgslaget har et bredt tilbud her, men også f.eks. Tradesolution har en rekke gode kurs i vareregistreing m.v.

 Kjedenes lokalmatansvarlige har meget god kunnskap og kompetanse om produsenter landet rundt, og de kjører ikke samme omfattende forhandlinger med lokale produsenter som med de store. Også på IKT-siden informerer Tradesolution med jevne mellomrom om det arbeide de driver for å forenkle systemene og legge til rette for at produsentene selv gjør dette arbeidet.

Til bruk for de produsentene som mangler argumenter for å gå i mot urimeligheter i grossistavtaler har Salgslaget laget en sjekkliste med ord, uttrykk og formuleringer som forekommer ofte. Dette er førsteutgaven av en slik liste, og vi håper den er til hjelp. Du må gjerne videresende den, men oppgi da Salgslaget som kilde.

Og har du selv erfaringer som vi ikke har fanget opp i denne listen, så send meg en melding, e-post eller ta
kontakt på annen måte!

 1. Avtalen skal gjelde «markedsarbeid».
  Mens du er interessert i transport til dine kunder.
 2. Partene har et felles ansvar om å bidra positivt til at begge parter lykkes med respektive oppgaver.
  Det pålegges deg som produsent å ta ansvar for grossistens jobber riktig og bra.
 3. Det står ingenting om grossistens «ansvar» og konsekvenser når denne ikke oppfyller punkt 2.
  Mens ditt ansvar er det godt redegjort for.
 4. Vareregistreringer, salg til kjedekontor og butikk er ditt ansvar. Men jobben skal gjøres av grossist.
  Dette er ulogisk og det gis ingen god begrunnelse.
 5. Grossist er ansvarlig for å besørge utvikling av systemer og kompetanse. Du skal dele kostnadene for dette. 
  Ingen begrunnelse for ansvars- og kostnadsfordeling. Heller ingen fordelingsnøkkel.
 6. Når administrasjonen for alle produsenter samkjøres, så høynes kvaliteten og kostnadene reduseres.
  Ubegrunnet påstand mot alternativet at dere produsenter gjør dette selv.
 7. Synergieffektene øker produsentenes konkurransekraft.
  Viser ikke hvordan, heller ikke hvordan dette kommer deg til gode som kunde.
 8. Produsentene er tjent med høyt antall produsenter hos grossist.
  Viser ikke hvordan, heller ikke hvordan dette kommer deg til gode som kunde.
 9. Kostnadene for disse oppgavene dekkes inn ved at pris til grossist blir redusert tilsvarende.
  Dette reduserer din fortjeneste tilsvarende.
 10. Markedsoppgavene betales med 3 % av produsentens salg til grossist.
  Dokumenterer ikke hvorfor akkurat 3 %.
  Ingen forklaring på hvorfor denne beholdes ved kostnadsøkninger hos produsent.
 11. Grossist kan pålegges produsent at egenrevisjon utføres av grossist – for produsentens regning.
  Bukken og havresekken.
  Nevner ikke kostnadsfordeling hvis flere produsenter besøkes samme dag.
 12. Grossist utfører registrering i Tradesolution, produsent må fremskaffe opplysningene om egne produkter.
  Et eksempel på oppgave der det ikke er noe å hente på at grossist gjør en jobb.
 13. At grossisten gjør vareregistreringen sikrer at varedata til enhver tid er oppdatert med EPD og GTIN .
  Et eksempel på nedsnakking av deg som produsent. Dette arbeidet klarer alle produsenter.
 14. Grossist har også alle tilknyttede administrasjonsoppgaver ved kjedeavtaler.
  Dette låser deg som produsent til den aktuelle grossisten som da har eierskapet til alle data.
 15. Produkter til grossist må også leveres med maksimal holdbarhetsdato.
  Det gjelder egne regler for fordeling av holdbarhet på produkter, som også grossist må holde
 16. Betalingstid 30 dager etter mottak.
  Hvilken frist bruker grossisten videre? Grossist skal ikke bygge opp cashflow!
 17. Alle ordres skal leveres fritt og med lik pris og betingelser til alle grossistavdelinger over hele landet.
  Leveringsvilkårene og priser er et forhandlingsspørsmål.
  Du kan ikke være ansvarlig for kostnadene pga en grossist ligger «langt utenfor allfarvei»!
  Alle kostnader forbundet med dette prinsippet skal legges inn i pris til grossist.
 18. Grossisten fakturerer produsent 3 % av netto kjøp for felleskostnader, grossist skal disponere overskudd.
  Bukken og havresekken for både kostnaden og overskuddet.
  Dokumenterer ikke hvorfor akkurat 3 %.
  Ingen forklaring på hvorfor denne beholdes ved kostnadsøkninger hos produsent.
 19. Produsent kan få tilgang til grossistens kjedeavtaler mot 3 % av grossistsalg til butikk.
  Dokumenterer ikke hvorfor akkurat 3 %.
  Ingen forklaring på hvorfor denne beholdes ved kostnadsøkninger hos produsent.
 20. Produsent kan ikke ta høyde for grossistytelser i sine kalkyler.
  Feil, selvsagt skal du ta med alle dine kostnader i kalkylen.
  I tilfelle skifte til egendistribusjon eller kjedegrossist må kalkylen være logisk og justerbar.
 21. Prisendringer skal kommuniseres til kjedene via grossist.
  Unødvendig, det er du som produsent som skal ha kjedekontakten
 22. Ved nylanseringer skal produsent dekke 50% av datosvinnet første halvår.
  Urimelig i tilfeller der du ikke har vært med på å sette ordrene.
  Kan ikke gjelde uansett grossistens bestilling.
 23. Hvis produsent sier opp avtalen skal det betales 11 % av netto omsetning over kr. 5 mill.
  Høyst urimelig prinsipp.
  Hvorfor 11 % og hvorfor 5 mill.?
  Ingen automatikk i at omsetningsøkning kan tilskrives grossistens innsats.
 24. Ved tvisteløsning til forliksrådet skal det skje i byen for grossistens hovedkontor.
  Urimelig vilkår, forliksrådet bør ligge i ditt distrikt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Nyhetsbrevet LokalMatnyttig

Få med deg bransjenyheter, nytt om kursene og annen aktuell informasjon fra Salgslaget AS. Du kan når som helst avslutte abonnementet dersom du ønsker det.

Meld deg på nyhetsbrevet