Annonser
Galåvolden Mydland Holm Gård Kveldemølle

Kvalitet

I løpet av koronatiden har stadig flere blitt kvalitetsbevisste forbrukere, sies det. Og derfor blir kvalitetsfokus viktig for produsenter av lokal mat og drikke, men hva er egentlig «kvalitet»? Ulike grader av «godt» brukes ofte som betegnelse på det man har spist eller drukket. Fra «ikke godt» og «litt godt» og til «særdeles godt». Og dermed har mange satt det de mener er kvalitetsstandarden, basert på om det smakte godt eller ikke. Men kvalitet betyr så mye mer enn smak, og kvalitetsbegrepet er altfor viktig til at det kan bli brukt unøyaktig og villedende.

Ordet «kvalitet» kommer fra det latinske qualitas, avledet av qualis som betyr «hvordan» eller «hva slags». Og dette er trolig inspirert av det greske ordet poiótes som betyr «egenskap», avledet av poíos som betyr «hvordan» eller «hvilken». Kvalitet betyr således tingens beskaffenhet. I moderne tale snakker vi gjerne om et produkts kvalitet som helheten av de egenskaper og evne det har til å tilfredsstille våre krav eller behov. Og det leder over til de ulike kvaliteter ved et produkt.Spisekvalitet: Smak, lukt, konsistens, utseende, friskhet, sammensetningHelsekvalitet: Innhold og sammensetning av næringsstoffer og fremmedstofferBrukskvalitet: Tilberedningsmåte og f eks lettvinthetYtre kvalitet: Emballasjeutforming, merking og redelighet i markedsføringMiljøkvalitet: Graden av miljømessig bærekraftig produksjon, distribusjon og lagringEtisk kvalitet: Verdiene som gjenspeiler holdninger og prioriteringer hos produsentenFor forbrukerne er kvalitetsopplevelsen i første rekke knyttet til sluttproduktet. Hva den enkelte legger i kvalitetsbegrepet og hvilke egenskaper som veier tyngst, vil som sagt variere fra forbruker til forbruker, noe som igjen er relatert til vedkommendes kunnskap og den aktuelle situasjonen. For handelen gjelder den kommersielle kvalitet som i tillegg til ovenstående også hensyntar hvordan produktet passer inn i kjedenes egen strategi, profil, inntjening, posisjonering, kommunikasjon etc.Så fremover oppfordrer Salgslaget til en mer presis ordbruk i kvalitetsbedømmingen uansett om man uttaler seg positivt eller negativt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Nyhetsbrevet LokalMatnyttig

Få med deg bransjenyheter, nytt om kursene og annen aktuell informasjon fra Salgslaget AS. Du kan når som helst avslutte abonnementet dersom du ønsker det.

Meld deg på nyhetsbrevet