Hva kan jeg gjøre nå?

I løpet av korona’en har stadig flere av oss blitt betydelig mer interesserte og positive til lokal mat og drikke. Ifølge forskere skjer dette fordi vi vil støtte lokale produsenter, at interessen for matlaging er økt, bevissthet rundt å kose seg til måltidene og selvsagt at mange ønsker å kjøpe kvalitetsmat og drikke. Dette gir deg som er produsent muligheter til å øke salg og fortjeneste dersom du gjør det på rett måte. På bondens Marked, Reko og andre steder der folk kan handle direkte gir den personlige produsentkontakten også økt tilliten og dermed økt betalingsvilje, fordi de ser at kvaliteten er den aller beste. Og da kommer de tilbake og tilbake.

Kjeder og enkeltbutikker ser verdien av å støtte lokale produsenter og ta inn lokale produkter. Mange produsenter mistet store deler av markedet da butikker, institusjoner, restauranter og annet ble korona-stengt. Flere produsenter har derfor lagt om til mer direktesalg til forbrukere, og folk har som sagt vist at de ønsker lokale produkter og å betale for dem.

Hva kan du som produsent selv gjøre for å komme deg helskinnet igjennom epidemien og tiden etterpå?

Samarbeid går igjen overalt som høyeste prioritet. Et organisert samarbeid om markedsutvikling, støttetiltak, tips- og meningsutveksling, kundespørsmål, logistikk m.m. De som har suksess med dette i andre land har fokus på at alt sammen skal være eiet og drevet av produsentene selv, på deres premisser og til deres beste. Ikke eiet av kjeder, grossister, andre tredjeparter eller som en del av en organisasjon som tar dette som litt «venstrehåndsjobb» i tillegg til sine mange andre fokusområder. I Salgslaget sier vi til slike produsentnettverk:

Samarbeid der dere kan og konkurrer der dere må!

F.eks. er ikke prissamarbeid tillatt, men det er ingen som premierer produsenter som insisterer på å ha egne smålagre på gården og kjøre hver sin minibil rundt omkring til kunder. Derfor er f.eks. logistikk et viktig samarbeidsområde, enten produsentene skal drive dette for egen regning eller forhandle f eks med noen som kan drive et felles lager og transport. Felles ordrekontor og fakturaopplegg er også smarte samarbeidsområder i likhet med f eks nettbutikk.

Her er fem tips som vi håper gir deg inspirasjon til noen målrettede aktiviteter for å øke salget ditt.

  1. Med Speed Dating går noen produsenter sammen om et møtested og inviterer butikker og kokker fra lokale restauranter og institusjoner. Møterommet bør være et stort rom med god plass der produsentene har hvert sitt lille møtebord. Hver gjest roterer mellom bordene og samtaler enkeltvis med alle aktuelle produsenter i noen minutter. Da har de et grunnlag for å velge ut de produsentene som de ønskes å jobbe videre med.

  2. Flere produsenter går sammen i nærområdet og legger opp til felles aktiviteter. Det kan være f. eks. rundturer der folk kan følge ferdige besøksruter fra produsent til produsent for å se, oppleve og handle. Gode eksempler på dette er Ostebygda, Røros, Lofoten og Den Gyldne Omvei.

  3. Marker merkedager, høytider og spesielle anledninger med å samle folk og lære dem om lokal mat og drikke. Kan gjøres hos enkeltprodusenter eller med flere produsenter i samarbeid. Kan også utvides som et matkurs. Både på samlinger og kurs kan deltakerne handle produktene.

  4. Produsenter og lokale myndigheter går sammen om å utarbeide et regionalt kart – gjerne digitalt – med alle produsenter tegnet inn. Dette er en relativt lite ressurskrevende måte å markedsføre regionen på for at folk skal finne frem. En enkel liste over produsentene med noe nøkkelinfo er også en fordel å ha. Kan også kombineres med nettbutikk eller annen digital handleportal.

  5. Større dagligvarebutikker har ferdigmatavdelinger der de tilbereder ulike matvarer og -retter. Gjør en analyse av hvilke råvarer og ingredienser som brukes i disse avdelingene for å se om det er mulig å øke mengden lokale produkter. Slike produkter kan posisjoneres tydelig dersom de bruker lokale råvarer