Annonser
Galåvolden Mydland Holm Gård Kveldemølle

Hva betyr ordet «lokalmat»?

Det sies at det selges lokal mat og drikke for drøyt 11 milliarder kroner. Men hva ligger egentlig i begrepet «lokalmat», hvilke produkter er definert som lokale, regnes produktene som lokale over hele landet, er et produkt «lokalt» også når det finnes i butikker over hele landet, hvem regnes som lokalmatprodusenter, hvem har bestemt at det skal være akkurat slik og – hvorfor?

Det finnes flere definisjoner på hva som er «lokalmat». For flere år siden laget daværende Matmerk (nå Norsk Mat) en definisjon som brukes i forbindelse med deres måling av salgstall, og som derfor også brukes i visse sammenhenger i det offentlige:

Norsk Mat (Matmerk)

 «Mat- og drikkeprodukter med en lokal identitet, særegen opprinnelse eller spesielle kvaliteter knyttet til produksjonsmetode, tradisjon eller historie.»

Mattilsynet

«Med lokalmat meiner vi her matproduksjon og servering som er nær knytt til råvareprodusenten, anten på eigen gard, seter, utmark/fiskevatn eller i nærområdet. Produksjonen skal ha preg av handverk og vere av mindre omfang. Lokalmat dekkjer det som vi tidlegare har omtala som småskalamat.»

Møreforskning

«Mat produsert i geografisk nærhet av forbruker».

SIFO-forsker Virginie Amilien

«Mat knyttet til et bestemt sted».

Masteroppgave ved NMBU (2018) om Hurtigruten

«Til tross for stor interesse og aukande etterspurnad over mange år, finst ingen eintydig definisjon av omgrepet «lokalmat. «Lokal mat» er et komplekst og til dels tvetydig begrep. Derfor bruker f eks reiselivsbedrifter som vil fremme lokalmat definisjoner etter eget forgodtbefinnende.

Arbeidsnotat 1001/2016 fra Nordlandsforskning

«Lokal mat» er ikke klart definert. Det drøftes flere definisjoner og konklusjonen er at som oftest er det den geografiske nærhet som benyttes, mens andre supplerer dette med relasjonell nærhet og verdinærhet.

USA, Nederland, Frankrike og Tyskland

Ulike definisjoner, men alle baserer seg på avstanden mellom produsent og kunde.

Jeg tror ingen har undersøkt hva norske forbrukere selv mener med «lokal mat». Kanskje er tiden kommet for at rette vedkommende foretar en slik undersøkelse og tester de ulike parameterne som brukes i de ulike definisjonene. For de fleste av oss er vel enige om at reinsdyrkjøtt ikke er «lokalmat» i Kristiansand, like lite som makrell er «lokalmat» i Karasjok. En slik syretest må også vise underlag, vurderinger og usikkerhet i tallene.

Frode Kristensen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Nyhetsbrevet LokalMatnyttig

Få med deg bransjenyheter, nytt om kursene og annen aktuell informasjon fra Salgslaget AS. Du kan når som helst avslutte abonnementet dersom du ønsker det.

Meld deg på nyhetsbrevet