Annonser
Galåvolden Mydland Holm Gård Kveldemølle

Gjesteskribenten: Kirsten I. Værdal, direktør for plan, næring og kulturminner i Trøndelag fylkeskommune

I hvert Nyhetsbrev vil vi ha en gjesteskribent, som enten er en av Salgslagets samarbeidspartnere eller en annen person som står lokal mat og drikke eller Salgslaget nær.

Den første kvinnelige lederen lederen i Norges Bondelag var Kirsten Indgjerd Værdal i 1997. Hun var det til 2002 og har etter det hatt flere lederstillinger i landbruket og tilknyttede aktiviteter. Hun har vært daglig leder for «Oi! Trøndersk Mat og Drikke». I 2007 ble hun landbruksdirektør i Nord-Trøndelag og da Nord- og Sør-Trøndelag ble slått sammen i 2018, ble hun fagdirektør for innovasjon og utvikling. I 2019 ble hun direktør for plan og næring i Trøndelag og er styreleder i TFoU (Trøndelag Forskning og Utvikling). I juni i år ble Kirsten Indgjerd Værdal høyst fortjent utnevnt til æresmedlem i Norges Bondelag. Sammen med familien bor hun på Sakshaugberg. Nå blir Værdal den første kvinnelige gjesteskribenten i Salgslaget Journalen, i det nummeret som kommer rett etter Stortingsvalget. 

Kirsten Indgjerd Værdal, direktør for plan, næring og kulturminner i Trøndelag fylkeskommune. Foto: Trøndelag Fylkeskommune.

Velkommen til Trønderske Gjestebud og Europeisk Matregion 2022

I 2022 er Trondheim og Trøndelag valgt som Europeisk Matregion, eller European Region of Gastronomy. Programmet skal bidra til å synliggjøre regionenes kultur og mattradisjoner internasjonalt, skape utvikling og bygge regional identitet og stolthet. Veien til utmerkelsen er en mer enn 20 år lang systematisk, bred og målrettet satsing på Trøndelag som matregion. Produsenter, kunnskapsmiljø, organisasjoner, virkemiddelapparatet og trønderske politikere har jobba godt sammen. Jeg vil fortelle dere historien om den trønderske matsatsingen.

Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen – en feiring av trønderske mat- og drikkeopplevelser

I 2005 ble Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS etablert og Trøndersk matfestival ble arrangert for første gang. Mat- og Bryggerifestivalen i Trondheim er to av Europas største mat- og drikkefestivaler i sitt slag. Her samles vanligvis over 250 000 mennesker for å feire trønderske mat- og drikkeopplevelser. Gjennom pandemien er møteplassen opprettholdt, men det har også blitt født en ny festival; «Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg». En voldsom mobilisering med over 300 arrangement i hele fylket. Nyskapingen har gitt lokalt eierskap og engasjement vi ikke ville oppnådd gjennom den opprinnelige festivalen i Trondheim.  

Verdens første regionale matmanifest

Som første region i verden fikk Trøndelag i 2011 et eget matmanifest. I markeringen av 10-års jubileet feiret 1500 ungdommer på 50 skoler trøndersk mat på skolekjøkkenet. De laget en to-retters lunsj som de spiste sammen med politisk ledelse i sin kommune. Trøndersk matmanifest er en viktig bærebjelke for å synliggjøre lokal mat og drikke.

Michelin valgte Trondheim og Trøndelag

I februar 2020 tok vi et nytt steg med den prestisjefylte Michelin-utdelingen i Trondheim. Restaurantscenen Trondheim befestet sin posisjon gjennom at Speilsalen på ærverdige Britannia Hotel mottok byens tredje Michelinstjerne, i tillegg til restaurantene Fagn og Credo som fikk utmerkelsen året før.

Trønderske gjestebud og Opplevelsesregion Trøndelag

«Scenario 2030 Opplevelsesregion Trøndelag» er et politisk vedtatt rammeverk for utvikling av opplevelsesnæringene. Et viktig grep er konseptet Trønderske gjestebud; trøndersk mat og mattradisjoner, trivelige måltider, den gode samtalen, kultur og det gode vertskapet. Konseptet henvender seg til både gastronomer, foodies, den vanlige trønderen og turisten. Maten er en grunnpilar i byggingen av opplevelsesnæringene våre.

Mat er omdømmebygger!

Matkultur er en del av vår identitet og alle regioner har sine kulinariske særtrekk. Et eksempel på mat som omdømmebygger er norske fylkers deltakelse på mat- og reiselivsmessen Grüne Woche i Berlin. Vi har ikke dratt fortrinnsvis for å selge mat, men for å bruke maten til å bygge Norges omdømme, etablere allianser og skape reiselyst til Norge som reisemål.

Rekruttering til matbransjen er en viktig oppgave

Fylkeskommunene har en sentral rolle i rekruttering til matbransjen gjennom at vi eier og driver de videregående skolene og har opplæringstilbudene innenfor restaurant- og matfag. Vi er opptatt av å levere relevant kompetanse til bransjen og vi har en rekke satsinger på dette området.

Ung restaurant er en av rekrutteringstiltakene. Det er en dugnad og et felles løft fra mange aktører for å rekruttere til restaurant- og matfag, og få dyktige og interesserte mennesker inn i matbransjen. Ung Restaurant er en drømmedag på en restaurant for ungdomsskoleelever. Elevene skal forberede og servere en 3-retters middag med lokale råvarer til foreldre, lærere og politikere. På kvelden samles alle til felles premieutdeling, og en vinner kåres blant skolene. Tilbakemeldingene er at elevene får et godt innblikk i yrket, det er et positivt rekrutteringstiltak og mange inspireres til å velge restaurant- og matfag. Ung Restaurant arrangeres hver høst i Trøndelag, der 10 restauranter og 10 ungdomsskoler deltar. Med på laget er restauranter, kjøkkensjefer og eiere, matprodusenter og leverandører, sponsorer, lærere, elever og andre gode hjelpere.  

Nok skryt – hva har vi lært – og hvor går veien videre?

Dette var min versjon om den trønderske matsatsingen. I begynnelsen var mat- og reiseliv adskilte satsinger, men de siste årene har vi bygd maten inn i reisemålene. Reiselivet har fått større fokus på måltidsopplevelser. Underveis startet initiativene og aktørene å virke sammen, skape synergier mellom hverandre og utgjøre en helhet. Det har gitt ytterligere styrke, framdrift og dynamikk.

Men dette var nok skryt. Mange kommuner og fylker har gjort utrolig mye bra på mat. I Trøndelag har vi lært mye, vi har fortsatt en vei å gå og mange innovasjoner er enda ikke oppfunnet i den trønderske matreisen.

Mat- og reiselivsnæringene er stedbundne næringer. De bidrar til attraktive lokalsamfunn gjennom lokale arbeidsplasser, aktivt kulturlandskap og opplevelsestilbud til lokalbefolkningen. Disse næringene kan motvirke en uønsket sentraliserende samfunnsutvikling. Derfor er de viktige for å skape vekst og utvikling i hele landet. Vi må bli dyktigere til å bruke disse næringene som motorer i lokal samfunnsutvikling.

Det er viktig å ha tydelige mål å strekke seg etter. I Trøndelag har vi politikere med ambisjoner. De har rett og slett vedtatt et mål om at Trøndelag skal bli Nord-Europas matregion nr. 1.  

Det er viktig å skape samhandling mellom by og omland, og kople miljøene sammen. Kombinere stjernerestauranter og gourmet med produsenter og råvarer. Det er ikke enten-eller, det er både-og. By og omland er gjensidig avhengige av hverandre. Vi må løfte fram både husmannskosten og «fine dining». Stjernerestauranter og regionale satsinger kan ikke alene bygge Nord-Europas matregion nr. 1, det er det aktørene og helheten som gjør. Aktører med matengasjement, entusiasme og de trønderske mathjertene.

Så må vi bli dyktigere til å fortelle de gode historiene som skaper stolthet. Lokale råvarer og mattradisjoner må ikke bare bli for spesielt interesserte, de må ut til folket. Det handler om storytelling, måltidsopplevelsene og de trivelige gjestebudene. Vi må bygge helhetlige konsepter og pakke matopplevelsene med andre opplevelsestilbud dersom vi skal utvikle attraktive reisemål.  

Med min versjon av historien om den trønderske matsatsingen har jeg ønsket å dele erfaringer fra Trøndelag og bidra med noen betraktninger om viktige grep for å utvikle mat- og reiselivsbransjen. Jeg ønsker alle velkommen til Trønderske Gjestebud – og til European Region of Gastronomy i 2022!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Nyhetsbrevet LokalMatnyttig

Få med deg bransjenyheter, nytt om kursene og annen aktuell informasjon fra Salgslaget AS. Du kan når som helst avslutte abonnementet dersom du ønsker det.

Meld deg på nyhetsbrevet