EPD og produktregistrering i Tradesolution

Mange produsenter synes at EPD og produktregistrering er både komplisert og vanskelig. Det er en teknisk prosess man bare må igjennom for å få frem riktig nummer og den tilhørende informasjonen. 

Det virker på samme måte som det personnummeret vi alle må bruke i viktige sammenhenger. Men det skjer altså forenklinger av systemet. Det kan du lese mer om her! 

Legg også merke til at du kan klikke på den røde knappen og sende e-post direkte til Tradesolution med dine spørsmål og det du lurer på. Ikke vær redd for å gjøre det – det er mange andre som benytter den muligheten. Så slipper du samtidig å bruke andre dyre «hjelpere» til å gjøre jobben for deg.