Verdikjeden, kostnader i logistikk og produsentsamarbeid

kurs

Verdikjeden, kostnader i logistikk og produsentsamarbeid

Logistikk er mye mer enn transport og distribusjon. Logistikk er å planlegge, administrere og organisere håndteringen av råvarer, materialer og ferdigvarer inn til, innenfor og ut fra bedriften samt den tilhørende informasjonsstrømmen.
I dagens marked kalles logistikk av mange for matbransjens siste kamparenaer. På dette kurset lærer du hva riktig logistikk skal koste og hvilke hensyn du må ta når du skal velge én av flere mulige logistikkpartnere og -opplegg. 

Velge løsninger

Når du skal velge løsning er det både fordeler og ulemper ved å bruke grossist i stedet for å ha distribusjonsansvaret selv. I tillegg finnes det også andre salgskanaler enn butikker, hoteller og restauranter – nettbutikker, Bondens Marked, matfestivaler, spesialbutikker, gårdsbutikker, bensinstasjoner og de nye Reko-ringene. Logistikk er dessuten et av de viktigste og best egnede områdene der små produsenter kan samarbeide fremfor å konkurrere. Som om de selv var sin egen grossist. For produsentsammenslutninger vil dette kurset være et godt hjelpemiddel for å styrke samarbeidsånden og samles om gode og omforente løsninger, noe vi også har et eget kurs for – Lagbygging i produsentsammenslutninger
Kurset gjennomgår «spillets regler» og vi finner ut hvordan fortjenesten fordeles i verdikjeden. Vi ser på kriterier for å velge rutiner, transportløsning og system for dokumentstrømmen. Du lærer om oppbyggingen av logistikken i hele verdikjeden og vi går gjennom regler, krav og praktiske tiltak for produktmerking – både GTIN (strekkode) og EPD, etikettkrav, kartongutforming, palleplan etc. Så får du et innblikk i hvordan dagligvarebutikkene er lagt opp og de spesielle «regler» for hvorfor varene ligger akkurat der de gjør, såkalt Space Management eller hylleadministrasjon. Du møter bedrifter i samme situasjon som deg, og både forelesninger og det sosiale samværet hjelper deg i å bygge nettverk. 

Kursledere

Frode Kristensen

Salgslagets daglige leder

Varighet: Ordinær versjon 1 kursdag

Kan etter ønske legges opp fra lunch til lunch, men forutsetter da minimum 10 deltakere.