Annonser
Galåvolden Mydland Holm Gård Kveldemølle

Lagbygging i produsentsammenslutninger

«Du kan bli god åleine, men best blir produsenten sammen med gutta», sa daværende trener for herre-landslaget i langrenn, Morten Aa Djupvik, på landskonferansen for produsentsammenslutninger i Oslo den 10. juni 2009. Konferansen ble på mange måter en vekker for lokalmatprodusenter til å finne sammen, i en tid da antall etablerte sammenslutninger ikke var mange.

Tidligere statsminister Jan P Syse sa det slik: «Vi må henge sammen, ellers blir vi hengt hver for oss!» Det er liten tvil om at dette gjelder for lokalmatprodusenter også i dag. Tilbake i 2008 ble den første – og hittil eneste – riksdekkende produsentsammenslutningen etablert og gitt navnet Lokalmat BA. Den ble nedlagt noen år senere og medlemmene gikk inn i regionale sammenslutninger. I Lokalmat BA var mottoet: «Samarbeid der dere kan, konkurrer der dere må!» Samarbeid er nesten alltid lønnsomt for aktiviteter som ordresystem, lager, transport, salg, fakturering og netthandel. De fem første var basis i Lokalmat BA, og vil være det i enhver sammenslutning, fordi dette forenkler produsentenes samhandling med kundene. Både kundene og forbrukerne ønsker selvsagt at produsentene gjør det de kan for å redusere kostnader og holde prisene nede. Derfor bidrar det også til et godt omdømme for produsentene å samarbeide.

Bli et bedre lag

På kurset ser vi både på hvordan en sammenslutning best kan etableres og på kvalitetssikring og forbedringsmuligheter i eksisterende sammenslutninger. I en ny produsentsammenslutning må produsentene være enige om sammenslutningens formelle rolle. Hvilke oppgaver skal den koordinere og drive og hvordan skal dette finansieres og administreres, hvilke salgskanaler og geografisk område skal det satses på etc? Her kan kurset skreddersys for grupper av produsenter eller for sammenslutninger med spesielle behov eller ønsker.

Flere av Salgslagets samarbeidspartnere vil forelese på dette kurset, avhengig av hvilke emner som vektlegges. Petter Nome er en av dem. Hans kongstanke er at lokale mat- og drikkeprodusenter har alt å tjene på å samarbeide og dele erfaringer, framfor å skule på hverandre og hegne om små bedriftshemmeligheter. Han kaller dette for coopetition, fra engelsk cooperation og competition. Med årelang erfaring som adm dir i Bryggeri- og drikkevareforeningen vil han også vise likheter og ulikheter mellom mikrobryggerier og lokalmatprodusenter i samarbeidsformer.

Denne innføringen i verdier, spilleregler og suksesskriterier for å danne et lag og drive lagspill tas videre med en gjennomgang av de kommersielle kravene og suksess-kriterier både i omgivelsene og innad i sammenslutningen.

Varighet: 1 kursdag

Nyhetsbrevet LokalMatnyttig

Få med deg bransjenyheter, nytt om kursene og annen aktuell informasjon fra Salgslaget AS. Du kan når som helst avslutte abonnementet dersom du ønsker det.

Meld deg på nyhetsbrevet