Annonser
Galåvolden Mydland Holm Gård Kveldemølle

De første skrittene i eksport

Mange produsenter har både større kapasitet og høyere ambisjoner enn den grensen som settes av begrenset markedsadgang og vekstmulighet innenlands i Norge. Noen av disse har derfor søkt seg til andre markeder for å utnytte produksjonskapasiteten og øke både omsetningen og overskuddet. 

Den enkleste måten for å bli bedre på eksport er å overlate jobben til andre og betale dem for det. Men det er ikke den mest lønnsomme. Hvis du selv ønsker å lære deg om eksport, så anbefaler vi at du først deltar på et grunnkurs. Om dette finner du mye informasjon på Innovasjon Norges nettsted:  www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/eksport-og-internasjonal-satsing/

De første skrittene…

Når det så kommer til den praktiske gjennomføringen skal Salgslagets kurs gi deg et innblikk i praktisk arbeid og hjelpe deg til å ta de første eksportskrittene. Du lærer å finne frem til interessante kunder og bygge relasjoner. Avhengig av ditt utgangspunkt og situasjonen i det markedet du vil selge til, vil dette kurset hjelpe deg et stykke på vei med oppstarten.

Vår modell er å starte forsiktig og bygge opp volumet suksessivt, slik at du unngår høye investeringer og kan ha lav risiko. Sammen med Frode Kristensen ledes kurset av Arve Øverland, som er gift med Michal Bietz Øverland, produsenten av det berømte havsaltet Havsnø (www.northseasaltworks.no). De har vært gjennom hele «mølla» og nå driver lønnsom eksport. Arve vil vise deg hvordan de startet sin eksport i det små og lot tilbudet vokse i takt med etterspørselen. I dag eksporteres Havsnø til Norden, Tyskland, USA og Australia. Og Havsnø er på vei  inn i flere markeder. Salgslaget har kontakt med lokale partnere i flere europeiske land samt USA og Australia, og Frode vil fortelle om hvilke muligheter dette gir for interesserte kursdeltakere.

Etter kurset skal du hele veien kunne ta styringen og ha kontroll. Det er dine mål, muligheter og rammer som skal bestemme takten. Etter avtale kan Salgslaget og samarbeidspartnere bistå deg i forberedelsene, etablere kontakter, legge opp logistikken, håndtere tollregimer og forsikringer etc.

Nyhetsbrevet LokalMatnyttig

Få med deg bransjenyheter, nytt om kursene og annen aktuell informasjon fra Salgslaget AS. Du kan når som helst avslutte abonnementet dersom du ønsker det.

Meld deg på nyhetsbrevet