Behov og bruk av sosiale medier

kurs

Behov og bruk av sosiale medier

En klok mann sa at «Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig!» Innenfor sosiale medier skjer det en kontinuerlig utvikling som det er vanskelig å henge med på.
Men må vi alle kunne alt om alt? Salgslaget mener nei og tenker lavterskel. Derfor er kurset lagt opp slik at du lærer det grunnleggende om de viktigste mediene, om hjemmesiden og om bruk av nettbutikk. Målet er at du skal lære tilstrekkelig om hvordan du bygger nettverk, etablerer nye relasjoner, skaper tillit, får oppmerksomhet, økt salg og lønnsomhet.  

Reisen

Reisen fra gård til gaffel finner stadig nye veier. Kokebøkene ligger på nett, matlaging læres på YouTube, mens bloggere, sosiale medier og meldinger på mobilen spiller en stadig større rolle i markedsføring av mat og drikke. Handleopplevelsen i en velassortert dagligvarebutikk er for mange erstattet av netthandel og hjem-levering eller handling på f eks Bondens Marked og Reko-ringer. Sosiale grupper på nettet, med meningsutveksling om produsenter og produkter, øker. Restauranter bruker sosiale medier for å søke etter de beste produsentene og spesielle produkter som de bruker i sin markedsføring for å tiltrekke seg nye kunder.
Denne raske utviklingen viser viktigheten av at også små og mellomstore produsenter av lokal mat og drikke er både synlige og tydelige i sosiale media slik at de ikke drukner i den store informasjonsstrømmen. Dette lærer du mer om på kurset, der forelesere vil være forskjellige samarbeidspartnere i Salgslagets og variere ut i fra deltakernes ønsker og behov.
MEN HUSK: Teknologi, digitalisering og sosiale medier kan aldri erstatte personlig kontakt f eks i forhandlingsmøter med kunder eller ved produktdemo. Derfor vil du her lære hvordan automatisering og digitalisering skal være supplementer til den personlige kontakten.

Kursledere

Frode Kristensen

Salgslagets daglige leder

Håndplukkede kursledere

Faglig kursleder vil være én eller flere samarbeidspartnere, avhengig av kursdeltakere og deres faglige ønsker

Salgslaget har flere dyktige og kreative samarbeidspartnere som jobber med sosiale medier. Disse henter vi inn som kursledere avhengig av kursdeltakernes ønsker og behov.  De er alle matglade personer, slik at historien også er solid forankret i norsk mat- og måltidskultur slik at kundene føler en relasjon til deg som produsent. Valg av kursleder tilpasses deltagerne.  Her er våre samarbeidspartnere.
 

Varighet: 1 kursdag