Fra laglederbenken - Journalen nr. 2

Jeg velger meg april

av Bjørnstjerne Bjørnson

I den det gamle faller,
i den det ny får feste,
det volder litt rabalder,
-dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,
-i den blir sommeren til!

Et av poengene til Bjørnson er at det koster litt å få til noe. En må stå på sine egne meninger og holde fast på det en tror på. La dette være til ydmyk inspirasjon for alle produsenter av lokal mat og drikke. Som med sin ukuelige stå-på-vilje har holdt ut og nå kan skimte lyset i enden av tunnelen. Det er ikke et møtende tog – det er sommeren!

Frode Kristensen, Lagleder