kilder og bruk av markedsdata

kurs

Kilder og bruk av markedsdata

På dette kurset tar vi for oss to hovedområder – hvilke data kan du som produsent få tak i til en overkommelig pris og hvordan kan du bruke dataene f eks i forhandlinger, i salgssamtaler og intern planlegging. 

For like viktig som å fremskaffe tall og informasjon om markedet er det å kunne bruke materialet i den praktiske hverdagen. Dette gjelder både forenklede, men også mer omfattende markeds- og verdikjedeanalyser, enten det dreier seg om produktkategorier, kunde- og markedsforhold, de ulike salgskanalene eller andre faktorer. 

Kurset vil hjelpe produsenter til å se hvilken informasjon som er relevant, hvordan de kan få tak i slike data og hvordan de så kan bygge opp sin egen salgsargumentasjon basert på disse.

 

Kursleder

Salgslagets daglige leder
frode

Det vil være ulike forelesere på kurset, avhengig av deltakerne, men hovedansvarlig er Salgslagets daglige leder Frode Kristensen.

Varighet: 1 lang kursdag