kundeanbefalinger

Les hva Salgslagets kunder har å fortelle

Holm Gård AS & Kvelde Mølle AS

Vi har hatt et godt samarbeid med Frode Kristensen i snart 20 år, nå også i Salgslaget. Få mennesker besitter en slik kunnskap om alt som har med mat, produksjon, økonomi, logistikk, salgskanaler mv for lokalmat  som nettopp Frode.

Hans nettverk innenfor segmentet er helt unikt. Jeg har ennå ikke møtt et fagområde der Frode ikke kjenner ressurspersoner som også kan spørres. Når vi tar kontakt, er han alltid på «nett».

Svarer raskt opp og har en serviceinnstilling som er fantastisk. Ispedd mye godt humør, gjør dette samarbeidet og kontakten til en stor glede.

Olaf Holm

Eggen Gardsysteri AS

Vi ble kjent med Frode og Salgslaget gjennom mentorordningen til Innovasjon Norge og har hatt god nytte av dette samarbeidet. Vi driver et gårdsysteri, har nettopp gjennomført et generasjonsskifte, og nå skal påtroppende generasjon i gang med gjennomføre sine fremtidsplaner for gården og ysteriet vårt. I en slik prosess er det lett å tenke mange tanker, men disse trenger å utfordres og og formes til konkrete tiltak hvis man skal oppnå de målene og ønskene man har. Det er nettopp i denne fasen vi har hatt god nytte av samarbeidet med Salgslaget. Vi har blitt kjent med Frode som en frittalende mann som kjenner vår bransje godt. I tillegg kommer han fra et helt annet miljø enn det miljøet vår hverdag foregår i. Summen av disse faktorene gjør at vi har fått veldig god sparring på det tankegodset vi har presentert for Frode, og vi har dermed fått landet noen gode veivalg og identifisert en del tiltak som trengs for å nå våre mål. I dette arbeidet har vi også fått mulighet til å koble på spesifikk fagkompetanse som har vært til god hjelp for å kvalitetssikre det arbeidet vi allerede har gjort, som for eksempel kalkyler.

Marius Eggen

Eggen Gardsysteri AS

Bondens marked Norge

Salgslaget har bidratt med foredragsholdere til flere kurs og webinarer for medlemmer i Bondens marked. Kursene har fått meget gode tilbakemeldinger. Godt faglig nivå, god formidlingsevne og medlemmene kunne få svar på alle sine spørsmål. 

Salgslaget skreddersydde opplegget til målgruppen, og hadde tett dialog med oss i hele prosessen. Våre medlemmer er en krevende målgruppe å holde kurs for. De ønsker maksimalt faglig utbytte på kortest mulig tid, og det praktiske og anvendbare utbyttet må være tydelig samtidig som det teoretiske må være med. Salgslaget leverte meget godt på oppdragene.

Randi Ledaal Gjertsen

Bondens marked

Dalen lefsebakeri

Da jeg tok kontakt med Salgslaget var det i hovedsak for å få en oversikt på hvor mye varene mine koster meg å lage, samt hva som er gunstig utpris. Det å prise egne varer syntes jeg var utrolig vanskelig. Jeg hadde regnet sånn ca hva ingrediensene i noen forskjellige varer kostet, men ellers var jeg helt blank. Var ganske redd for å miste kunder dersom prisen ble for høy. Jeg kommer fra en ikke altfor stor by, der mange mener mye om andre. Og et dårlig rykte ønsker man seg jo ikke. 

Heldigvis hjalp Frode og Viggo meg til å stå stødig i valg av utpris på mine varer. Kalkylene de satte opp er oversiktlige samt lette å jobbe med. Jeg bruker de fortsatt i fht prisstigningen av råvarer, men også når jeg lager nye produkter. Det er ganske trygt å kunne prise egne varer på et tydelig grunnlag. Utover selve kalkylene var de veldig støttende og viste stor respekt for meg og min bedrift. Jeg følte meg ivaretatt hele tiden. Jeg anbefaler Salgslaget på det varmeste! 

Laila Ravndal

Dalen Lefsebakeri

Foto: Kari Sand.

KAAB bryggeri

KAAB bryggeri startet med « to tomme hender» inn i veien til markedet. Salgslaget sitt nybegynnerkurs i budsjett, kalkyler og veiledning/støtte i møte med grossister var av stor betydning i starten. 

Verktøyene og dialogen med Salgslaget har vært støttende og nyttig i vekstfasene til bryggeriet.

Kristine Bakken

KAAB

Berg Seafood As

Takk for godt samarbeid de siste årene, for veilederen «veien til markedet», og dine gode råd i henhold til logistikk, taktikk og hva man ikke skal godta inn mot dagligvaremarkedet. Vi unngikk en del lange omveier ved vår kontakt med salgslaget, som forstår økonomisk status og mulighetsrommet til små og mellomstore virksomheter har. Deres inngående kunnskap og erfaringer om dagligvaremarkedet, logistikk, hylleplass og taktisk jobbing mot markedet er nøkkelkunnskap vi som bedrift hevet kompetansen vår betraktelig med igjennom deres tjenester.

Jonas Walsøe

L. Berg Sønner A/S
Foto: Emile Holba

Holm Gård AS og Kvelde Mølle AS

«Vi har hatt et godt samarbeid med Frode Kristensen i snart 20 år, nå også i Salgslaget. Få mennesker besitter en slik kunnskap om alt som har med mat, produksjon, økonomi, logistikk, salgskanaler mv for lokalmat  som nettopp Frode.

Hans nettverk innenfor segmentet er helt unikt. Jeg har ennå ikke møtt et fagområde der Frode ikke kjenner ressurspersoner som også kan spørres. Når vi tar kontakt, er han alltid på «nett».

Svarer raskt opp og har en serviceinnstilling som er fantastisk. Ispedd mye godt humør, gjør dette samarbeidet og kontakten til en stor glede».

Olaf Holm

 
Holm Gård AS og Kvelde Mølle AS

Gangstad Gårdsysteri

Gangstad Gårdsysteri har flere ganger benyttet Frode Kristensen som sparringspartner og rådgiver gjennom besøksordningen via hans forrige arbeidsgiver. Kristensen sitter på en stor mengde kompetanse, og har et enormt kontaktnett. Han innehar også en stor porsjon humor, så slike møter blir aldri kjedelig

Astrid Aasen

Gangstad Gårdsysteri

LofotenMat

Frode var med oss da LofotenMat SA ble stiftet i 2007. Han bidro til at vi fant gode løsninger på uforutsette spørsmål både før og under stiftelsen. Etableringen ble en suksess og i dag har LofotenMat 110 andelseiere innen landbruk, sjømat og reiseliv i Lofoten.

Anne Karine Statle

Matentusiast og daglig leder i matnettverket LofotenMat

Ostegården

Her på Ostegården har vi kjent og jobbet med Frode Kristensen fra vi startet opp. I mange anledninger har vi deltatt på seminar ol. hvor han har vært sentral. Det har vært svært nyttig for oss. I flere anledninger har Frode også vært på Ostegården for en ekstra oppfølging. Veldig bra.

Hans kunnskap har hjulpet oss å navigere i en ny hverdag.  Vi har nå blitt klar over mekanismene i markedet. Dette hjelper oss i kundekontakt og forhandlingene med grossister.

 Jørn Hafslund

Ostegården

Mitt råd: Ikkje riv deg i håret over alt du ikkje kan (endå) – gå på kurs! 

Dagens tema: kalkylar, pris og budsjett. Ekstremt viktig, men ein del av drifta eg følte meg mildt sagt vaklande på før i dag. No skal eg heim og rule Excel! 

Tusen takk til Frode Kristensen frå Salgslaget og Aud Slettehaug frå Kompetansenettverk Lokalmat Vest for i dag!

Camilla Aasen

Vi på Livland Gård har hatt besøk av Frode Kristensen i Salgslaget, for å se nærmere på prising og markedsstrategi. To dager med effektiv gjennomgang, konstruktive og ærlige tilbakemeldinger basert på faglig kompetanse og erfaring. Besøket har vært med å forme Livland AS slik vi fremstår i dag.

Vi har deltatt på flere kurs, men vil hevde at kurset i prissetting var noe av det vi har hatt mest nytte av. 
Besøksordningen har også vært svært nyttig for oss. Spesielt når usikkerheten florerer, og en kun har seg selv og de nærmeste å konferere med. Da er det godt å kunne få inn en «utenfra» som med kompetanse og erfaring kan bidra til at en kommer seg videre mot målet.

Vi takker Frode for å ha bidratt til at vi kom oss videre mot vårt mål.

Å sette en pris på produktene er enkelt. Men det er vanskelig å sette den optimale prisen i forhold til det markedet en ønsker å betjene. For å styrke vår kompetanse deltok vi på økonomikurset som var ledet av Frode Kristensen. Dette var et lærerikt og nyttig kurs. Her fikk vi en større forståelse for grunnlaget for prissetting og de psykologiske effekter prisingen har.

Vi på Livland har deltatt på en rekke kurs med ulike tema, men vi vil hevde at kurset i prissetting var noe av det vi har hatt mest nytte av i vår drift av Livland AS.

Roy Inge Eilertsen

Daglig leder og produktansvarlig

Tingvollost

Tingvollost har samarbeidet med Frode Kristensen i over 15 år. I starten var vi på et kurs i «Prekvalifisering til dagligvarehandelen» hvor Frode var en av kursholderne. Der fikk vi en større forståelse for hva dagligvarebransjen gikk ut på og lærte veldig mye.

Ved hjelp av Frodes kunnskap fikk vi tro på at det faktisk gikk an å bygge en merkevare uten å være tilknyttet en grossist, og hans kunnskap var veldig nyttig for oss i oppstarten av et firma i en bransje vi ikke visste noe om. 

Siden da har Frode hjulpet oss med mye, spesielt vil jeg trekke fram det brede kontaktnettet hans – han kjenner veldig mange mennesker, og trenger man hjelp til noe har Frode alltid et tips til hvem man bør kontakte. 

Frode er en slik person vi liker å samarbeide med: Kunnskapsrik og direkte, du vet alltid hvor du har Frode, for han sier ting rett fram, og det er slik vi liker det. Frode har vært til stor nytte for oss i Tingvollost gjennom veldig mange år, og tenker du å etablere deg eller vokse innen matbransjen er Frode garantert en nyttig ressurs som vil gjøre reisen din lettere!

Kristin Waagen

Ostebonde i Tingvollost & på Saghaug gard
Røyland gård hørte Frode Kristensen på et kurs på Sørlandet og ble veldig inspirert over kunnskapen og formidlingsevnen hans.

Vi tok kontakt etter kurset for videre oppfølging og dagsbesøk. På dagsbesøket hjemme på gården hjalp Frode oss med å utvide horisonten, skape bredere nettverk og få troa på at dette er liv laga. Frodes bidrag var spesielt viktig for oss da vi startet med salg utover det regionale markedet.

Frode har et stort nettverk og kjenner bransjen godt, noe som kan være kjærkomment for små produsenter.

Gunnar Sagstuen

Røyland Gård

Ottadalen Mølle

  • Ottadalen Mølle SA har samarbeidet med Frode sidan 2006.
  • Målsettingen er å vidareutvikle Skjåkmjøl og Skjåkgryn.
  • Vi måtte endre design og storleiken på pakningane for å få dei meir forbrukarvenlege.
  • Frode la grunnlaget for at vi fekk Spesialitetsmerket på produkta i 2009.
  • Med sitt store nettverk og engasjement greide han å hjelpe oss inn i butikk og bakerikjedane.
  • Sidan 2006 har vi ein eller to gonger pr.år hatt møte med Frode, der vi har gjennomgått og laga forretningsplanar.
  • Vi ser fram til å fortsetja samarbeidet framover i Salgslaget AS.

Nils Fosstuen

Dagleg leiar Ottadalen Mølle SA

Les hva våre Facebook følgere har å si om Salgslaget

Vi tilbyr mange viktige og innholdsrike kurs