Referanser

Les hva Salgslagets referanser har å fortelle

Gangstad Gårdsysteri har flere ganger benyttet Frode Kristensen som sparringspartner og rådgiver gjennom besøksordningen via hans forrige arbeidsgiver. Kristensen sitter på en stor mengde kompetanse, og har et enormt kontaktnett. Han innehar også en stor porsjon humor, så slike møter blir aldri kjedelig

Astrid Aasen

Gangstad Gårdsysteri​

LofotenMat

Frode var med oss da LofotenMat SA ble stiftet i 2007. Han bidro til at vi fant gode løsninger på uforutsette spørsmål både før og under stiftelsen. Etableringen ble en suksess og i dag har LofotenMat 110 andelseiere innen landbruk, sjømat og reiseliv i Lofoten.

Anne Karine Statle

Matentusiast og daglig leder i matnettverket LofotenMat

Ostegården

Her på Ostegården har vi kjent og jobbet med Frode Kristensen fra vi startet opp. I mange anledninger har vi deltatt på seminar ol. hvor han har vært sentral. Det har vært svært nyttig for oss. I flere anledninger har Frode også vært på Ostegården for en ekstra oppfølging. Veldig bra.
Hans kunnskap har hjulpet oss å navigere i en ny hverdag.  Vi har nå blitt klar over mekanismene i markedet. Dette hjelper oss i kundekontakt og forhandlingene med grossister.

Jørn Hafslund

Ostegården

Mitt råd: Ikkje riv deg i håret over alt du ikkje kan (endå) – gå på kurs! 

Dagens tema: kalkylar, pris og budsjett. Ekstremt viktig, men ein del av drifta eg følte meg mildt sagt vaklande på før i dag. No skal eg heim og rule Excel! 

Tusen takk til Frode Kristensen frå Salgslaget og Aud Slettehaug frå Kompetansenettverk Lokalmat Vest for i dag!

Camilla Aasen

Vi på Livland Gård har hatt besøk av Frode Kristensen, nå i Salgslaget AS, for å se nærmere på prising og markedsstrategi. Vi fikk to dager med effektiv gjennomgang av planlagte tema, konstruktive og ærlige tilbakemeldinger basert på faglig kompetanse og erfaring. Besøket og den påfølgende skriftlige rapport kan vi i ettertid se har vært med å forme Livland AS slik vi fremstår i dag.

Vi på Livland har deltatt på en rekke kurs med ulike tema, men vi vil hevde at kurset i prissetting var noe av det vi har hatt mest nytte av i vår drift av Livland AS.
Besøksordningen har vært svært nyttig for oss, spesielt i de faser hvor usikkerheten florerer, og en kun har seg selv og de nærmeste å konferere med. Da er det godt å kunne få inn personer «utenfra» med kompetanse og erfaring som kan bidra til at en kommer seg videre mot målet.

Vi takker besøksordningen og Frode for å ha bidratt til at vi kom oss videre mot vårt mål.

Å sette pris på varer og tjenester er enkelt, det som er vanskelig er å sette rett pris og å sette en pris som er optimal i forhold til det markedet en ønsker å betjene. For å styrke vår kompetanse innen temaet deltok vi på kurs i prising som var ledet av Frode Kristensen. Dette var et lærerikt og nyttig kurs for oss på Livland. Her fikk vi en større forståelse for grunnlaget for prissetting og de psykologiske effekter prisingen har.<p

 

 

Vi på Livland har deltatt på en rekke kurs med ulike tema, men vi vil hevde at kurset i prissetting var noe av det vi har hatt mest nytte av i vår drift av Livland AS.

Roy Inge Eilertsen

Daglig leder og produktansvarlig

Tingvollost

Tingvollost har samarbeidet med Frode Kristensen i over 15 år. I starten var vi på et kurs i «Prekvalifisering til dagligvarehandelen» hvor Frode var en av kursholderne. Der fikk vi en større forståelse for hva dagligvarebransjen gikk ut på og lærte veldig mye.

Ved hjelp av Frodes kunnskap fikk vi tro på at det faktisk gikk an å bygge en merkevare uten å være tilknyttet en grossist, og hans kunnskap var veldig nyttig for oss i oppstarten av et firma i en bransje vi ikke visste noe om. Siden da har Frode hjulpet oss med mye, spesielt vil jeg trekke fram det brede kontaktnettet hans – han kjenner veldig mange mennesker, og trenger man hjelp til noe har Frode alltid et tips til hvem man bør kontakte. Frode er en slik person vi liker å samarbeide med: Kunnskapsrik og direkte, du vet alltid hvor du har Frode, for han sier ting rett fram, og det er slik vi liker det. Frode har vært til stor nytte for oss i Tingvollost gjennom veldig mange år, og tenker du å etablere deg eller vokse innen matbransjen er Frode garantert en nyttig ressurs som vil gjøre reisen din lettere!

Kristin Waagen

Ostebonde i Tingvollost & på Saghaug gard
Røyland gård hørte Frode Kristensen på et kurs på Sørlandet og ble veldig inspirert over kunnskapen og formidlingsevnen hans.

Vi tok kontakt etter kurset for videre oppfølging og dagsbesøk. På dagsbesøket hjemme på gården hjalp Frode oss med å utvide horisonten, skape bredere nettverk og få troa på at dette er liv laga. Frodes bidrag var spesielt viktig for oss da vi startet med salg utover det regionale markedet.

Frode har et stort nettverk og kjenner bransjen godt, noe som kan være kjærkomment for små produsenter.

Gunnar Sagstuen

Røyland Gård

Ottadalen Mølle

  • Ottadalen Mølle SA har samarbeidet med Frode sidan 2006.
  • Målsettingen er å vidareutvikle Skjåkmjøl og Skjåkgryn.
  • Vi måtte endre design og storleiken på pakningane for å få dei meir forbrukarvenlege.
  • Frode la grunnlaget for at vi fekk Spesialitetsmerket på produkta i 2009.
  • Med sitt store nettverk og engasjement greide han å hjelpe oss inn i butikk og bakerikjedane.
  • Sidan 2006 har vi ein eller to gonger pr.år hatt møte med Frode, der vi har gjennomgått og laga forretningsplanar.
  • Vi ser fram til å fortsetja samarbeidet framover i Salgslaget AS.

Nils Fosstuen

Dagleg leiar Ottadalen Mølle SA

Les hva våre Facebook følgere har å si om Salgslaget

Vi tilbyr mange viktige og innholdsrike kurs