Kostnadsmodeller, kalkyler og lønnsomhet

kurs

Kostnadsmodeller, kalkyler og lønnsomhet

For en produsent av lokalmat er det like viktig å ha kontroll på økonomien som å ha kontroll på kvaliteten. Den økonomiske styringen består av flere elementer og på kurset gjennomgår vi spesielt forkalkyler, kalkyler, budsjett, regnskap, etterkalkyler, prisstrategi og aktiv bruk av rabatter.

Små og mellomstore produsenter kan utvikle såkalt «prisfrykt» i sin kalkulering og prising. Dette betyr at man ikke tør å ta den prisen som er nødvendig for å dekke både egne faste og variable kostnader samt å tjene penger! Derfor er det avgjørende for produsenter å beherske de ulike kalkyletypene, å sette riktige priser og å forstå bruken av rabatter og den økonomiske konsekvensen av rabatter og bonuser.

Effektiv bruk

I det daglige er effektiv bruk av priser og rabatter avgjørende for lønnsomheten. Også dette jobber vi mye med på kurset. Om du er produsent og selger til en grossist eller agent som ditt neste ledd i verdikjeden, må du følge nøye med på hvordan produktet prises videre av de påfølgende leddene. Svært ofte legger de på en prosentbasert margin, dvs at jo dyrere produktet er jo mer legger de på. Det betyr at deres fortjeneste øker også når produsenten må øke sin pris f eks som følge av kostnadsøkninger. Er det rimelig? 

På samme måte som produsenten lager produktkalkyler må det også lages kundekalkyler for å unngå at du selger til kunder som gir et netto tap når alle elementer tas med i regnestykket.

Kursledere

Frode Kristensen

Salgslagets daglige leder

Viggo Johannessen

(Kiwa AS)

Varighet: Ordinær versjon lunch til lunch med kveldsjobbing

Kan etter avtale legges opp til 1 kursdag