Kampen mot grådige grosister

Å sikre produsenter mot å bli utnyttet av grådige grossister er sentralt i Salgslagets arbeid. Her er en artikkelserie jeg skrev om dette i Dagligvarehandelen for en tid siden. Den er minst like aktuell i dag. 

Produsentens sjekkliste for urimelige grossistavtaler

 1. Avtalen handler om «markedsarbeid».
  Mens du er interessert i transport til dine kunder
 2. Partene har et felles ansvar om å bidra positivt til at begge parter lykkes med respektive oppgaver.
  Det pålegges deg som produsent å ta ansvar for grossistens jobber riktig og bra
 3. Det står ingenting om grossistens «ansvar» og konsekvenser når denne ikke oppfyller punkt 2.
  Mens ditt ansvar er det godt redegjort for.
 4. Vareregistreringer, salg til kjedekontor og butikk er ditt ansvar.
  Men jobben skal gjøres av grossist.
  Dette er ulogisk og det gis ingen god begrunnelse.
 5. Grossist er ansvarlig for å besørge utvikling av systemer og kompetanse. Du skal dele kostnadene for dette.
  Ingen begrunnelse for ansvars- og kostnadsfordeling.
  Heller ingen fordelingsnøkkel.
 6. Når administrasjonen for alle produsenter samkjøres så høynes kvaliteten og kostnadene reduseres.
  Ubegrunnet påstand mot alternativet at dere produsenter gjør dette selv.
 7. Synergieffektene øker produsentenes konkurransekraft.
  Viser ikke hvordan, heller ikke hvordan dette kommer deg til gode som kunde.
 8. Produsentene er tjent med høyt antall produsenter hos grossist.
  Viser ikke hvordan, heller ikke hvordan dette kommer deg til gode som kunde.
 9. Kostnadene for disse oppgavene dekkes inn ved at pris til grossist blir redusert tilsvarende.
  Dette reduserer din fortjeneste tilsvarende.
 10. Markedsoppgavene betales med 3% av produsentens salg til grossist.
  Dokumenterer ikke hvorfor akkurat 3%.
  Ingen forklaring på hvorfor denne beholdes ved kostnadsøkninger hos produsent.
 11. Grossist kan pålegges produsent at egenrevisjon utføres av grossist – for produsentens regning.
  Bukken og havresekken.
  Nevner ikke kostnadsfordeling hvis flere produsenter besøkes samme dag.
 12. Grossist utfører registrering i Tradesolution, produsent må fremskaffe opplysningene om egne produkter.
  Et eksempel på oppgave der det ikke er noe å hente på at grossist gjør en jobb.
 13. At grossisten gjør vareregistreringen sikrer at varedata til enhver tid er oppdatert med EPD og GTIN.
  Et eksempel på nedsnakking av deg som produsent. Dette arbeidet klarer alle produsenter.
 14. Grossist har også alle tilknyttede administrasjonsoppgaver ved kjedeavtaler.
  Dette låser deg som produsent til den aktuelle grossisten som da har eierskapet til alle data.
 15. Produkter til grossist må også leveres med maksimal holdbarhetsdato.
  Det gjelder egne regler for fordeling av holdbarhet på produkter, som også grossist må holde.
 16. Betalingstid 30 dager etter mottak.
  Hvilken frist bruker grossisten videre?
  Grossist skal ikke bygge opp cashflow!
 17. Alle ordres skal leveres fritt og med lik pris og betingelser til alle grossistavdelinger over hele landet.
  Leveringsvilkårene og priser er et forhandlingsspørsmål.
  Du kan ikke være ansvarlig for kostnadene pga en grossist ligger «langt utenfor allfarvei»!
  Alle kostnader forbundet med dette prinsippet skal legges inn i pris til grossist
 18. Grossisten fakturerer produsent 3% av netto kjøp for felleskostnader, grossist skal disponere overskudd.
  Bukken og havresekken for både kostnaden og overskuddet.
  Dokumenterer ikke hvorfor akkurat 3%.
  Ingen forklaring på hvorfor denne beholdes ved kostnadsøkninger hos produsent.
 19. Produsent kan få tilgang til grossistens kjedeavtaler mot 3% av grossistsalg til butikk.
  Dokumenterer ikke hvorfor akkurat 3%.
  Ingen forklaring på hvorfor denne beholdes ved kostnadsøkninger hos produsent.
 20. Produsent kan ikke ta høyde for grossistytelser i sine kalkyler.
  Feil, selvsagt skal du ta med alle dine kostnader i kalkylen.
  I tilfelle skifte til egendistribusjon eller kjedegrossist må kalkylen være logisk og justerbar.
 21. Prisendringer skal kommuniseres til kjedene via grossist.
  Unødvendig, det er du som produsent som skal ha kjedekontakten.
 22. Ved nylanseringer skal produsent dekke 50% av datosvinnet første halvår.
  Urimelig i tilfeller der du ikke har vært med på å sette ordrene.
  Kan ikke gjelde uansett grossistens bestilling.
 23. Hvis produsent sier opp avtalen skal det betales 11 % av netto omsetning over kr 5 mill.
  Høyst urimelig prinsipp.
  Hvorfor 11% og hvorfor 5 mill?
  Ingen automatikk i at omsetningsøkning kan tilskrives grossistens innsats.
 24. Ved tvisteløsning til forliksrådet skal det skje i byen for grossistens hovedkontor.
  Urimelig vilkår, forliksrådet bær ligge i ditt distrikt.