Fordyrende mellomledd

Mye har vært skrevet både av meg og andre om hvordan små og mellomstore produsenter av lokal mat og drikke kommer dårlig ut i verdikjeden for sine produkter. Dette skyldes at ulike ledd i verdikjeden tar seg urimelig godt betalt i forhold til det de bidrar med av verdiøkning.

Det er f.eks. både ulogisk og urimelig at en grossist – som lagrer og transporterer produkter – skal ha en fortjeneste langt høyere enn det produsenten har. Det er også både ulogisk og urimelig at en grossist skal ha sin godtgjørelse i % av produktprisen fra produsent. For det innebærer at det er tre ganger så dyrt å håndtere en ost til kr. 450 pr. kilo som en identisk utseende ost til kr. 150 pr. kilo. Og når kostnadsøkninger f.eks. til emballasje øker prisen så har produsenten uendret fortjeneste mens grossisten har sin % av prisøkningen.  

Enkelt fremstilt ser verdikjeden slik ut:

De tilhørende tallene til hvert ledd viser hvordan kostnader påløper og prisen øker jo nærmere sluttbrukeren vi går fremover. Pengestrømmen går motsatt vei – fra der det betales og bakover , helt til produsenten. Så kan man undres hvorfor en så stor del av pengene blir borte på veien bakover.

Spesialgrossisten er en av dem jeg har fulgt spesielt nøye med i sammenheng med nettopp dette.  Så da deres daglige leder ble intervjuet i Dagligvarehandelen ønsket jeg å følge opp med et «motinnlegg» til alle de fine ordene han brukte. Dette kommenterte Dagligvarehandelens redaktør, i tillegg til at Spesialgrossistens leder fikk gi sitt tilsvar. Her kan du lese de fire artiklene.

Og én ting er helt klart – Salgslaget fortsetter arbeidet med å tale produsentenes sak, hjelpe de som ønsker det og styrke prosessen mot fordyrende mellomledd. Så dersom du er produsent, og ønsker hjelp til å se på avtalen du har med grossister eller sluttkunder, så ta gjerne kontakt.     

Og én ting er helt klart – Salgslaget fortsetter arbeidet med å tale produsentenes sak, hjelpe de som ønsker det og styrke prosessen mot fordyrende mellomledd. Så dersom du er produsent, og ønsker hjelp til å se på avtalen du har med grossister eller sluttkunder, så ta gjerne kontakt.