Få kontroll på økonomien igjen

Vi nærmer oss «normalen», og for alle produsenter av lokal og kortreist mat og drikke er det nå viktig å oppdatere alle kalkyler og budsjetter. Er priser, dekningsgrad, faste og variable kostnader og fortjeneste på det nivået som de bør være? Skal du som er produsent tenke annerledes? Lønner det seg å fortsette på samme måte fremover? Det gjør jo ikke det dersom du taper 5 øre på hver kilo eller liter som du selger?

Skal du gjøre noe med prisene? Redusere dem for å selge mer eller øke dem for å tjene mer? Og hva skjer da med omsetningen? Hvordan henger totalfortjenesten og prisene sammen, og hvordan henger fortjenesten sammen med salgsvolumet? Hvor mye mer må du selge for å sitte igjen med samme totale fortjeneste hvis du reduserer prisen? Og hvilken volumnedgang tåler du hvis du øker prisen?

Disse og mange andre faktorer må du ha oversikt over for å kunne vite om du tjener penger. Tjener du nok, tjener du på alle produkter og på alle kunder?

Her ser du hvordan sammenhengen er mellom pris, rabatt og salg – for å tjene like mye ved å redusere prisen:

Er dine variable kostnader 60 %, og du reduserer prisen med 10 % så må du selge 33,3 % flere enheter (pakker/kilo/flasker/liter) for å sitte igjen med samme totalbeløp i fortjeneste. Reduserer du prisen med 20 % må du doble salget!

Tilsvarende – hvor mye mindre salg tåler du hvis du øker prisen og vil sitte igjen med samme totalfortjeneste?

La oss følge samme kalkyle og ser på 60 % variable kostnader. En prisøkning på 10 % gjør at du tåler en salgsnedgang i volumet på 20%. Øker du prisen med 20 % tåler du en nedgang på 33,3 % uten at det totale fortjenestebeløpet går ned.

Hvis du føler deg usikker på hvordan du skal sette opp dine egne kalkyler, budsjett og salgsberegninger så er Salgslaget et lurt sted å begynne. Vi kan ta en nettprat, møtes eller du kan bli med på et av våre kurs. Vi oppdaterer og utvikler stadig kursinnholdet etter hvert som vi får ny kunnskap og erfaring om veien helt frem til kjedenes prissetting. Vi kan også tilby skreddersydde kurs for en gruppe med produsenter dersom dere er flere som går sammen.